Tarihçe

Teknik Mühendislik, Doğuş İnşaat Grubuna ve diğer kuruluş ve şirketlere mühendislik, müşavirlik ve teknik hizmetler vermek üzere 1984 yılında kurulmuş bir Doğuş İnşaat Grubu şirketidir.

Teknik Mühendislik otoyol, demiryolu, Devlet yolu, hidroelektrik santral, sulama, su ve kanalizasyon ve sanayi tesisi projeleri için aşağıdaki hizmetleri sunmaktadır:

  • her türlü mühendislik, müşavirlik ve teknik hizmetler,
  • planlama ve fizibilite etüdleri ile teknik ve ekonomik etüdlerin yapılması, bu etüdlerin gerektirdiği araştırma, laboratuvar deneyleri, sondaj ve benzeri calışmaların yapılması; bu taslak projeler için daha rasyonel ve gelişmiş metotların bulunmasına ve tatbikine yardımcı olmak,
  • İş yönetimi hizmetleri.

Kuruluşundan bu yana çalışan deneyimli ve eğitimli kilit kadrosu ve teknolojik donanımı ile Teknik Mühendislik, aldığı işleri başarı ile tamamlamaya devam edecektir.